Voluntariado residente

Vive a construcción do #ParaísoVacaloura desde dentro

Estancia mínima 1 mes
Tempo libre
Seguro de voluntariado
Custe cero
Aloxamento incluído
Comida incluída

FICHA DE INSCRIPCIÓN DO VOLUNTARIADO

DATOS PERSOAIS

Pronome co que te sintes identificade:

Nome:
Apelido1:
Apelido2:
Dirección:

CP:

Poboación:

Provincia:

Data de nacemento:

DNI:

Teléfono:

e-mail:

Redes sociais:
Facebook:

Twitter:

FORMACIÓN

Indica que grao ou fp

Indica que outra formación tes

IDIOMAS E NIVEL
Galego

Castelán

Inglés

Alemán

Francés

Outros

EXPERIECIA PROFESIONAL
Por favor indica Empresa / Posto / Período

OCUPACIÓN ACTUAL
En activoDesempregadeXubiladeAme de casaEstudanteCoidadoreOutras
Outra ocupacion:

CARNÉ DE CONDUCIR
Permisos:
Clase BClase BEClase AClase A1Clase A2Clase AMClase CClase C1Clase DClase D1Clase EClase BTPClase CEClase DE

Vehículo propio:

EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIE
Organismo / Posto / Periodo

¿TES ALGUNHA NECESIDADE ESPECIAL? (Alerxias/ fobias/doenzas...)

HABILIDADES (Cociñar, electricidade, construción, fontanería, soldadura, coñecementos veterinarios, fisioterapia...)

OUTROS DATOS QUE QUEIRAS APORTAR SOBRE TI

DISPOÑIBILIDADE

Pedimos compromiso e regularidade ante todo.

Consinto que me nomeedes e utilicedes imaxes nas que apareza nas redes sociais de Vacaloura, a condición de que sexan asuntos relacionados co santuario.Non Consinto que me nomeedes e utilicedes imaxes nas que apareza nas redes sociais de Vacaloura, a condición de que sexan asuntos relacionados co santuario.

Acepto Política de Protección de Datos de VACALOURA SANTUARIO ANIMAL con nif: G70382825

De acordo co establecido o 13 de Decembro na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, do Real Decreto 17/20/2007 polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, informamos de que os datos de carácter persoal aquí recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de xestionar o pago das cotas de socie ou amadrinamientos/apadriñamentos de animais ou para informarte a través de medios electrónicos sobre as novidades do Santuario.
Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do e-mail santuariovacaloura@gmail.com.

Vivirás na zona do voluntariado compartindo a experiencia coas demais persoas que estean nese momento no programa de voluntariado residente.
Nalgúns momentos da semana uniranse máis voluntariado para dar apoio nas construcións.

 

As túas mans serán máis valiosas que nunca, xa que construirán as instalacións onde os máis de 300 animais de vacaloura pasarán o resto da súa vida.
Non te preocupes se non tes experiencia, terás axuda e apoio por parte de outres voluntaries.

Necesitamos que todo o perímetro e as diferentes zonas dos animais estean valadas para que non poidan saír ao exterior dos terreos do santuario ou a zonas doutras especies.
A súa seguridade é o máis importante.