TRASLADO

TRASLADO

de todos os animais das instalacións actuais ao santuario novo

Contrataremos transportistas profesionais

para os animais más grandes

Os animais pequenos, como aves ou coellos, levarémolos na furgoneta do santuario,dentro de transportíns

CANTO COSTARÁ?

PENDENTE DE PRESUPOSTO.