PORCOS, TOUROS E VACAS

PORCOS, TOUROS E VACAS

Vivirán na mesma nave, pero dividida en dúas.

A nave será de formigón e panel sandwich

para illar do frío e da calor

Separamos as dúas especies para evitar pelexas pola comida.

Nave de formigón
Tellado de panel sandwich
Dúas zonas

CANTO COSTARÁ?

O orzamento de construcción desta nave compartida é de 60.000€.