Portada_!gl

Tamén podedes seguir achegando os vosos corazóns para axudarnos cos gastos das obras necesarias e o traslado dos animais ao novo terreo

Contador de corazóns:

Xa temos: 5956 corazóns dos 20.000 que necesitamos


Faltan -169 días para conseguilo

MUDARNOS CANTO ANTES AO NOVO TERREO SIGNIFICA

Aforro

A diferenza de que que no terreo que estamos agora, que é de alugueiro, no terreo definitivo as obras que fagamos serán definitivas e non as deixaremos atrás ó rematar o contrato de aluger

Seguridade

Poderemos facer valados máis seguros, aínda que teñamos que invertir máis tempo e recursos, pois serán definitivos

Estabilidade

O terreo será para sempre para os animais e nunca ninguén poderá botalos de alí

Saúde

Poderemos construir instalacións que nos axuden a velar pola saúde dos animais, resgardándoos das inclemencias do tempo e aillando os seus pés da auga e da chuvia

Crecemento

No novo terreo, cunhas novas instalacións, poderemos abrir as novas portas a novos casos de animais que necesiten un paraíso para vivir e ser felices, lonxe de quen quere facerlles dano

Continuidade

Ter un terreo en propiedade dános a seguridade e tranquilidade de que os animais terán para sempre un lugar onde vivir.

Sen tempo de caducidade.